Led ditt företag till större framgångar

Gaming Concept - eSports - Gamer - Videogame

Det är inte så lätt att ha framgångar i dagens hårda konkurrens. Speciellt inte när många verksamheter har lidit av pandemin och dess konsekvenser. För att lyckas måste du investera. Både tid och andra resurser. Men framför allt gäller det att ha en tydlig plan och målsättning. När du definierar dina mål är det lättare att nå fram.

De senaste åren har det också blivit allt tydligare att det är viktigt att tänka lite annorlunda. Du måste inte ha ett sterilt kontorslandskap där alla jobbar mellan vissa klockslag. Det är klart att det kanske fungerar bra, men ibland kan du komma längre genom att starta upp nya tilltag på arbetsplatsen. Framför allt är det viktigare än någonsin att skapa trivsel för de anställda.

Anställda som tycker om att jobba

De flesta måste jobba för att överleva. Det är en fråga om hyra och räkningar, men inte mycket mer. Sedan finns det en del som gör allt för att skapa sig en karriär. De satsar på utbildning och är mycket målmedvetna. Där emellan finns det också flera personer som har valt ett yrke de tycker om. Men där det är upp till arbetsgivaren att skapa en atmosfär där alla trivs.

Ett sätt är genom att göra det roligt att jobba. Med gamification så kan du tävla mot andra, men också mäta dina egna framgångar. Nästan alla håller på med någon form av spel på sin fritid, så konceptet är välkänt. Och det är inte bara något som killar tycker om. Spel är för alla, oavsett kön eller ålder. Ta dig en närmare titt på deras gamification app.

Det här intresset har alltså fångats upp och förvandlats till ett sätt att gå framåt på jobbet. När det är roligt att jobba, som när du spelar spel, är det enklare att få mer gjort. Tanken är att komma bort från sådant som kan vara tråkigt eller enformigt och förvandla det till en lek. Det låter konstigt, men fungerar väldigt bra. Du måste jobba hårt för att gå framåt, det finns inga genvägar. Satsa på en ordentlig utbildning för säljare.

Vad är egentligen gamification?

Det är inte något nytt, utan har funnits i över tio år på marknaden. I korta ordalag innebär det att du använder spelens principer någon annanstans. Som på en arbetsplats, där det ju inte finns någon som helst koppling till ett spel annars. Bland annat kan det inkludera olika nivåer. Ju mer du åstadkommer med ditt team, eller själv, desto högre upp klättrar du i spelet. Det här är ett incentiv, en uppmuntran att gå vidare. Gamification bra för miljön.

Något annat som är vanligt är olika belöningar. Du samlar på dig poäng och får då en rad med fördelar. Vilket underlättar spelet och sporrar dig att fortsätta. Det finns en anledning till varför det är svårt att lägga ifrån sig ett videospel. Och det är den principen som gamification har byggt vidare på. Samtidigt gör det jobbet så mycket roligare, vilket ju är en fördel för alla parter.

Tanken är inte att allting ska vara en lek. Men det har visat sig att med gamification kan du komma längre på kortare tid. Samma princip ligger bakom kickoffs och teambyggnad. Det har visat sig att nöjda och trygga anställda ger mer på jobbet. De mår bra och orkar mer, vilket är precis vad alla önskar. Enligt Götebors-Posten bör spelifiering användas på ett ansvarsfullt sätt.

Ett samhälle som leker

De som lanserade gamification var verkligen smarta. Det har blivit en stor framgång och har hjälpt många företag komma på fötter. Inte bara det, de har börjat se större tillväxt efter en satsning på spelifiering. Den här trenden har spridit sig till flera andra sektioner, med goda resultat. Även studenter kan dra nytta av gamification. Spel är något som speciellt unga är dragna till. De har vuxit upp med den här kulturen och för dem är det inte en stor omställning när det läggs in på jobbet eller skolan.

Om du vill att ditt företag ska gå framåt måste du lägga ner lite extra omsorg på metoder, atmosfär och allt annat som kan få dina anställda att trivas bättre. Ge dem något konkret att jobba och gå framåt med.