Viktigt att veta om företagsbilar

Privatbil i egen rörelse

Om du som företagsägare har köpt eller leasat bilen själv och står som ägare för bilen kan du använda den i företaget, men du får inte dra av några kostnader mot företaget. Vid resor för företagets räkning ersätts du med 18 kr och 50 öre per mil, oavsett vilket drivmedel bilen går på. Om du måste laga bilen så kan det vara svårt att dra av reparationskostnaderna för en privatbil, eftersom det är svårt att avgöra hur mycket av slitaget som skedde i tjänsten och hur mycket som skedde privat.

Om du äger en Volvo vet du att det är viktigt att byta bromsskivor för din v70 i tid och det finns även en flera andra reparationer som kan behöva utföras under ett år. Använder du privatbil i egen rörelse måste du själv stå för reparationskostnaderna och du kan inte dra av dem på företaget. Alternativen du har om du vill kunna dra av vissa kostnader på företaget är att använda en tjänstebil eller förmånsbil istället.

Företagsbil, tjänstebil och förmånsbil

Företagsbilar kan delas upp i två kategorier, tjänstebilar och förmånsbilar. En företagsbil använder man i tjänsten, det vill säga när man är på arbetet och måste använda en bil. Det kan handla om att man ska till och från arbetet, på ett kundmöte eller pendla mellan olika arbetsplatser.

Tjänstebilar ägs av företaget och de anställda kan använda den vid resor i tjänsten, det vill säga för resor som hör till arbetet. När en anställd använder tjänstebilen ska en körjournal fyllas i för att dokumentera bilresan. Företaget betalar nämligen alla kostnader för bilen och körjournalen ligger grund för skattedeklarationen. Verksamheten får även göra avdrag för värdeminskningar på bilen.

En tjänstebil får användas av anställda för privat bruk. Använder en anställda bilen vid fler än 10 tillfällen per år och kör mer än 100 mil/år så är bilförmånen skattepliktig för användaren. Skatteverket bestämmer hur hög skatten blir och baserar sitt beslut på bilens förmånsvärde, modell och utrustning.

Förmånsbilar ägs eller leasas av företaget och en förmånstagare får använda bilen obegränsat för privat bruk. Den används även i jobbet. Bilen anses vara en förmån och en form av tillägg på den anställdas lön. En privatperson betalar mer i skatt när du har en förmånsbil, eftersom det räknas in i hur mycket du tjänar per år. Står du som anställd för alla kostnader genom avdrag på din bruttolön och betalar förmånsskatt, så kallas det för personalbil.

Om en förmånsbil används i tjänsten och den anställda betalar drivmedlet själv, så ska de ersättas med 6:50 kr per mil för diesel och 9:50 kr per mil för bensin eller något annat drivmedel. Det kallas för milersättning och företaget betalar det.

Det mest fördelaktiga valet

Det är omöjligt att säga om det är mer fördelaktigt för dig som företagare att använda din egen privatbil eller köpa en företagsbil/tjänstebil. Ska bilen användas mycket i tjänst, om du till exempel är konsult och kör till olika kunder eller åker runt på långa tjänsteresor, kan det vara skattemässigt fördelaktigt att välja en företagsbil. Men om bilen bara används då och då är det enklare att bara använda den privata bilen i företaget.

Ju billigare bilen är och ju mindre du kör bilen, desto mindre blir den ekonomiska skillnaden mellan tjänstebil och förmånsbil. Men tjänstebilen blir lite oftare det billigare alternativet. Eftersom du inte heller får göra avdrag på värdeminskningen som privatperson kan du tjäna på att göra en dyrare bil till en tjänstebil, om du använder den mycket privat.