Ta inga risker med din skoter

Vi är många som ägnar oss åt roliga hobbys på fritiden. En del spelar golf medan andra kör skoter. Vi tänker inte alltid på riskerna när vi gör något som är roligt. Samtidigt bör man vara medveten om att vissa hobbys medför risker. Du bör därför aldrig skippa nödvändig skyddsutrustning.

Du bör inte heller slarva med din uppmärksamhet. Om du exempelvis kör skoter i trafiken måste du vara medveten om din omgivning. Att du följer reglerna är ingen garanti för att andra trafikanter gör samma sak.

Tyvärr kan några sekunder av dålig koncentration utgöra en livsfara. När olyckan är framme kanske du inte hinner reagera. I dessa fall bör du ha tillräckligt med skyddsutrustning på dig. Ibland skippar vi skyddsutrustning på grund av att det är obekvämt. Ibland är anledningen istället att utrustningen är dyr.

Denna utrustning kan dock rädda livet på dig. Det finns exempelvis en stor skillnad mellan en bra och dålig hjälm. Du bör därför inte snåla när du köper utrustning. Tänk på att pengarna du måste lägga på köpet är en marginell investering om man jämför det med din hälsa.

Vi bör också göra andra investeringar som ibland inte känns särskilt nödvändiga. Du klarar dig inte utan en skoterförsäkring. En bra försäkring kan täcka alla eventuella kostnader som du måste stå för ifall något händer med din skoter.

Vi måste också lyfta vikten av en försäkring om du drabbas av inbrott eller dylikt. Om detta händer vill man inte stå oförsäkrad. Detta skulle i praktiken innebära att du inte får någon typ av ersättning.

När olyckan är framme

Bra med skoterförsäkring när isen brister. Läs mer i Expressen. Försäkringen kan som sagt göra en stor skillnad. I många fall behöver man också en försäkring som täcker personskadorna. Men finns det fler åtgärder man kan vidta för att skydda sig?

  • Det är alltid en bra idé att gå en kurs som lär dig att identifiera riskfaktorer. Det kan exempelvis handla om riskfaktorer när du befinner dig på trafikerade vägar. Man ska inte heller förringa värdet av att själv kunna ta bra beslut när man kör.
  • Just hastigheten är en klassisk faktor som kan vara skillnaden mellan liv och död. Det finns kurser som lär dig hur man ska köra i olika terränger, vilka hastigheter man ska hålla o.s.v.
  • Det kan upplevas som tråkigt och onödigt att gå dessa kurser. Samtidigt ska man vara ödmjuk inför det faktum att man kanske inte är så insatt som man kanske tror. Du kanske har lärt dig att ta onödiga risker fast du har lång erfarenhet av att köra skoter. Det inövade beteendet behöver inte vara korrekt bara för att det har fungerat för dig i flera år.
  • När olyckan är framme kan kunskapen göra en stor skillnad. Du kanske har haft tur under flera år när du har varit ute och kört. 
  • Just denna faktor är extra allvarlig på grund av att vi inte tenderar att reflektera över ett beteende som till synes verkar fungera. Vanor är inte alltid en bra sak, även om de fungerar för stunden.

Det finns flera kurser runt om i landet som du kan gå. Dessa kurser ger dig goda möjligheter till att ta bättre beslut, både i vardagskörning samt i laddade situationer.

Ökad risk för olyckor

Expressen skriver om risken för skoterolyckor. Vintern 20/21 präglades av mycket snöfall i stora delar av landet. Temperaturerna letade sig ner mot -10 i stora delar av landet. Detta skapade fantastiska möjligheter för skoteråkning.

En annan faktor som ökade möjligheterna var pandemin. Vi måste hitta andra saker att göra när vi är utestängda från sociala aktiviteter. Många människor hittade därför nya hobbys i skog och natur. Andra lärde sig att köra skoter.

Det är givetvis bra att människor är proaktiva. Tyvärr har vi dock kunnat sett att olyckor har varit mer vanligt förekommande i dessa gynnsamma uteförhållanden. Det blir extra viktigt att ta det lugnt samt respektera det faktum att man inte har särskilt mycket erfarenhet.

En del människor har också försökt använda deras skotrar till andra aktiviteter. Jakt är en sådan aktivitet. När man jagar kan det vara svårt att ta sig till de platser man vill jaga ifrån. En skoter är för många människor det självklara valet, inte minst för att man kan ta sig fram i terräng.

Skotern är dock inte bara ett fortskaffningsmedel. Vi har nämnt flera gånger i den här artikeln att vi måste ha respekt för hastigheten. Vi har också nämnt att vi måste skydda oss från eventuella olyckor. Bra skoterförsäkring viktig för jägare.

Försäkringen kan rädda din plånbok om olyckan skulle vara framme. Skotrar är dyra och vissa människor tenderar att betrakta dem som leksaker. Det bör också tilläggas att det är enklare att njuta av sin hobby om man har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder. Detta gäller både för den egna hälsan och eventuell materiell skada.