Juridik måste inte vara komplicerat

Juridiken styr våra liv. Personer med specialistkompetens inom detta område blir ofta betraktade som makthavare. Samtidigt finns det många människor som helt saknar kunskap om den svenska lagboken. Detta gap är varken önskvärt eller bra för rättssamhället. Hur kan jag få en solid kunskap om svensk juridik?

Grundlig  utbildning hos RiVe ger dig ett försprång. Detta är bara ett exempel på hur du kan utbilda dig inom dessa frågor. Du kan också leta efter gratis information på nätet. Det finns nämligen gott om hemsidor som erbjuder gratis information. Om du hellre föredrar videos kan du vända dig till Youtube.

Men är det inte för komplicerat att studera på egen hand? Det kan vara bra att gå en grundläggande kurs innan du börjar lära dig på egen hand. Kursen kan ge dig blodad tand samt bättre självförtroende vad gäller juridiska frågor.

Tolkningsutrymmet gör ofta att juridiken uppfattas som komplex. Ibland finns det inget tydligt svar på hur en rättegång eller tvist kommer att sluta. Vi vet dock att det finns vägledande domar som många rättsfall följer.

Det bör tilläggas att detta tolkningsutrymme också utgör ett problem för jurister och advokater. Den praktiska erfarenheten är viktig. Många välrenommerade advokater har arbetat under flera år inom branschen. Man skulle därför kunna säga att erfarenheten är ett kriterium för att kunna uppnå en position som makthavare.

Som privatperson bör man därför följa uppmärksammade rättsfall. På så sätt kommer man med tiden få en bättre kännedom om specifika rättsfall.

Tips för att förbättra sin kunskap

  • I ett första läge bör du lära dig de grundläggande begreppen. Vi har redan givit några exempel till hur du kan göra detta. Det handlar om att komma igång och att hitta en mediakälla som passar din inlärningsförmåga.
  • Du kan söka dig till högskolorna och universiteten för att läsa en grundläggande kurs. Den kallas för juridisk översiktskurs och är värd 15 högskolepoäng. Du kanske tycker att det låter svårt och komplicerat att läsa på högskola?
  • Faktum är dock att du kan studera på distans. Dessa kurser är helt gratis och du får lära dig väldigt matnyttig information. Just översiktskursen är väldigt populär inom flera ämnesområden. Det är alltså inte bara jurister som läser denna kurs.
  • Alla vill dock inte studera eller läsa sig till information som man senare kan applicera. Du kanske är en sådan typ av person som gillar att lära dig medan du gör något praktiskt? 
  • Du kan då istället börja studera enskilda fall. Förundersökningsprokoll och domar är tillgängliga för allmänheten, men man måste begära ut dessa handlingar. Dokument för uppmärksammade fall brukar begäras ut av allmänheten och laddas upp på internet.
  • Du kan studera dessa dokument för att se om polisutredningen stämmer överens med åtalspunkterna samt utgången av målet. Det är i regel enkelt att intressera sig för uppmärksammade rättsfall på grund av att dem tenderar att diskuteras i samhället samt röra upp känslor. 

När du studerar verkliga fall kommer du märka att det finns många juridiskt skolade personer inblandade. De olika stegen som krävs för att sätta samman en rättegång kräver olika experter.

Detta gäller inte bara för brott och straff. Även affärsvärlden är i behov av jurister och advokater som är skolade inom olika områden. Man ska vara medveten om att etablering och förhandling är en balans som inte alla klarar av.

Mediernas ansvar

Man kan tycka att media har ett ansvar för att lära allmänheten mer om de svenska lagarna. Sveriges Radio beskriver juridik i enkla ordalag. Detta är bra, men är det tillräckligt?

Den statliga median bör nog ta mer ansvar i denna fråga. Juridiken är som vi redan har nämnt något som påverkar oss alla. Den utgör ett av de viktigaste fundamenten i samhället som gör att vi kan leva och verka utan att behöva bekymra oss om statlig kräkning av våra rättigheter.

Tilläggas bör att det i vissa stater finns utrymme för staten att göra våld på sin egen befolkning, trots att man har stiftat omfattande lagar. Grundlagarna i dessa länder brukar dock vara utformade på andra sätt än de svenska motsvarigheterna. Våra grundlagar finns till för att skydda medborgarna.

Demokratin påverkas av dina juridiska kunskaper

Intressant artikel i Breakit  om hur Facebook stödjer presidentvalet i USA. Den visar hur media och makthavare kan påverka utgången av ett val. Är detta verkligen lagligt? Det är den stora frågan som vi ställer oss inför varje stor förändring i samhället.

Som medborgare kan du påverka detta. Om du känner till juridiken kan du identifiera vilka lagar du kan luta dig mot när du argumenterar för demokratin. Dessa röster är enormt viktiga i samhället. Utan dessa röster riskerar vi att få ett samhälle där orättvisor sker mitt framför näsan på oss.

I många länder är det nämligen inte självklart att man ska låta saker och ting gå rätt till. Människor har en tendens av att vilja fuska sig till mer makt eller pengar.